Privātuma politika

 

SIA "Geardi" privātuma politikas, turpmāk tekstā - Privātuma politika, mērķis ir  sniegt fiziskajai personai – SIA "Geardi" klientam, turpmāk tekstā - Apmeklētājam, kas apmeklē interneta vietni www.bumbag.co, turpmāk tekstā – Vietne, - informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas laikā.

SIA "Geardi" rūpējas par sava Apmeklētāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Apmeklētāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un nacionālajiem tiesību aktiem datu privātuma jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē - interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski Apmeklētājs to sniedz SIA "Geardi" 

Uz tādiem specifiskiem personu datu apstrādes veidiem, kā piemēram, sīkdatņu apstrādi, to vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus atšķirīgi noteikumi, par ko Apmeklētājs tiek informēts sniedzot savus datus SIA "Geardi"

* Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

 

  1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

SIA "Geardi"

Sērenes iela 4-67, Rīga, LV-1058
Reģistrācijas Nr. 40203197012
Elektroniskā pasta adrese info@bumbag.co, kontakttālrunis: 24607030.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA "Geardi" juridiskajā adresē, Apmeklētājs var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Apmeklētājs pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 2Kādu informāciju mēs apkopojam?

Izmantojot SIA "Geardi" sniegtos Vietnes pakalpojumus vai kļūstot par reģistrētu lietotāju, Apmeklētājs piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Privātuma politikai

Apmeklētājs ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī savā profilā. 

Piedāvājot Apmeklētājam Vietnē pakalpojumus mēs  apkopojam, saglabājam un izmantojam šādus Apmeklētāja personas datus:

-      vārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci;

-      informāciju par Apmeklētāja datoru, apmeklējumiem un pirkumiem Vietnē, tostarp Apmeklētāja IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Apmeklētājs ir reģistrējies Vietnē;

-      jebkuru citu informāciju, kura mums ir sniegta mūsu Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar mums.

 

SIA "Geardi" apstrādā Apmeklētāja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-      attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Apmeklētāja pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi;

-      normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu SIA "Geardi" saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

-     saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu;

-      leģitīmās interesēs, lai realizētu no SIA "Geardi" un Apmeklētāja starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA "Geardi" leģitīmās intereses.

SIA "Geardi" leģitīmās intereses ir:

-      veikt komercdarbību;

-      sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;

-      nodrošināt līguma saistību izpildi;

-      analizēt www.bumbag.co  mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

-      administrēt www.bumbag.co mājaslapu;

-      veikt darbības Apmeklētāju ieinteresēšanai, piesaistīšanai;

-      segmentēt Apmeklētāju datu bāzi savu pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

-      attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus;

-      nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;

-      administrēt maksājumus;

-      vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 

  1. Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat Vietni. Tas ļauj atcerēties Apmeklētāja darbības un izvēli, kā piemēram, piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles, pēc laika, lai nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Apmeklētājs atgriežas Vietnē.

Sīkdatnes satur informāciju, kuru tīkla serveris nosūta tīkla pārlūkam un kuru tīkla pārlūks saglabā. 

Apmeklējot Vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Vietni, Apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Apmeklētāja kā interneta vietnes www.bumbag.co lietotāja piekrišana.

Ja Apmeklētājs nevēlas, ka viņa lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Apmeklētājs var mainīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Savu piekrišanu Apmeklētājs jebkurā laikā var atsaukt, dzēšot saglabātās sīkdatnes. 

Sīkdatņu Privātuma politikas ietvaros terminu sīkdatnes piemērojam arī analogo tehnoloģiju sīkdatnēm. www.bumbag.co izmanto trešās puses sīkdatnes ērtākai Vietnes darbībai, www.bumbag.co iekšējās statistikas un reklāmas kampaņu veidošanai. No trešo pušu sīkdatnēm www.bumbag.co izmanto:

  • Google LLC izstrādāto Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai pēc Apmeklētāja Vietnes apmeklējuma. Šis rīks ļauj izprast Bumbag.co Apmeklētāju uzvedību lapā un iegūt informāciju par Vietnes apmeklētājiem apkopotā veidā;
  • Facebook Inc. izstrādāto sistēmu Facebook Pixel, lai apkopotu statistiku par Vietnes apmeklējumu un Apmeklētāju interesēm un uzvedību, un, lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti.

Trešās puses rīki nesaglabā personiski identificējošo informāciju, un mājaslapas lietošanas paradumi vienmēr tiek apskatīti apkopotā veidā un anonīmi.

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā www.bumbag.co izmanto sīkdatnes,  lūgums sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi info@bumbag.co

Apmeklētāja ērtību labad, Vietne var saturēt norādes un/vai references uz citām mājaslapām. Lūdzu, ņemt vērā, ka www.bumbag.co nenes atbildību par privātuma pieredzi vai saturu citās mājas lapās, un, ka, jebkurā gadījumā, Privātuma Politika neattiecas uz šīm lapām.

 4Apmeklētāja personu datu izmantošana

Apkopotos personas datus www.bumbag.co  izmanto tikai mērķiem, kas ir norādīti Privātuma politikā.

Apmeklētāja personas datus izmantošanas nolūks:

4.1. preču pārdošanai:
- Apmeklētāja identificēšanai;
- rēķina sagatavošanai;
- maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
- preču piegādei, attālinātā pirkuma līguma saistību izpildei;
- garantijas saistību izpildei;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

4.2. Sarakstei ar Apmeklētāju un paziņojumu nosūtīšanai;

4.3. Apmeklētāja iepriekšējo pirkumu informācijas atspoguļošanai;

4.4.  Pastu, elektronisko pastu vai citādā veida sūtījumu par SIA "Geardi" jaunumiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru SIA "Geardi" uzskata par nepieciešamu. 

Ja turpmāk nevēlaties saņemt mārketinga paziņojumus, varat jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to pa elektronisko pastu info@bumbag.cun/vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma.

 

5.Informācijas izpaušana

SIA "Geardi" aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA "Geardi" saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Apmeklētāja personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

www.bumbag.co Apmeklētāja personas datus neizpaudīsim nesaistītām trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu izpildīšanai, Apmeklētāja lūgumu izpildīšanai, vai arī citādākā veidā tiesiski akceptēts un/vai pieprasīts.

 

 6.Apmeklētāja piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Apmeklētājs piekrišanu personas datu apstrādei dod Vietnē reģistrējoties, autorizējoties caur Vietnē piedāvātajiem rīkiem un/vai lietojot savu profilu, iepērkoties un/vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.

Apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - sava profila www.bumbag.co vietnē vai rakstot uz info@bumbag.co, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Apmeklētāja piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

  1. Apmeklētāja tiesības un atbildība

Apmeklētājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personu datu apstrādi. 

Saviem datiem Apmeklētājs var piekļūt, tos labot, ka arī var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-      veicot reģistrāciju un/vai lietojot savu profilu vietnē www.bumbag.co

-       rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@bumbag.co

-      nosūtot pašrocīgi parakstītu pieprasījumu uz pasta adresi Sērenes iela 4-67, Rīga, LV-1058.

SIA "Geardi" datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija, izvērtēts pieprasījums un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Apmeklētājam ir tiesības dzēst savu profilu vietnē www.bumbag.co

Šādā gadījumā SIA "Geardi" saglabā tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu savu un/vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Apmeklētājs ir noslēdzis ar SIA "Geardi".

Apmeklētājs var izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja Apmeklētājs uzskata, ka viņa privātuma tiesības ir pārkāptas, Apmeklētājs var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai. 

 

8.Personas datu glabāšanas ilgums

SIA "Geardi" glabā un apstrādā Apmeklētāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

-      Apmeklētāja personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

-      kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA "Geardi" un/vai Apmeklētājs var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

-      kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu; 

-      kamēr ir spēkā Apmeklētāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļi izbeidzas arī Apmeklētāja personas dati glabāšanas termiņš. 

 

  1. Privātuma politikas papildinājumi

SIA "Geardi" ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā www.bumbag.co